Fågelmara Missionskyrka

Aktuellt Programblad!

Programmet

 

Förutom gudstjänster och andra

verksamheter som vi har varje

vecka i kyrkan finns det mycket

annat som händer.

 

Ta gärna del av vårt program!

Fågelmara

Missionskyrka


info@fagelmaramissionskyrka.se

www.fagelmaramissionskyrka.se


Föreståndare:

Martin Gustavsson, 0706-83 96 82


Ordförande:

Mats Fredh, 0735-11 07 35www.olsangsgarden.se


Olsängsgården